Regiobezoeken 'Samenwerken aan Water'

Het kernteam ziet het onder meer als zijn taak om regio’s te stimuleren, te enthousiasmeren en bij te staan. Om dat echter goed te kunnen doen, is het van belang te luisteren naar het geluid in de regio’s, te weten waar men tevreden over is, wat nog kan worden verbeterd en wat eventueel van het kernteam wordt verwacht. We bieden een helpende hand. Of we gaan naar de regio’s die iets speciaals hebben. Uitkomsten van de bezoeken worden gedeeld met de andere regio’s. Daarvoor brengen we de ‘best practices’ in beeld. Op basis van de uitkomsten van de monitor voorjaar 2018, verspreid met de ledenbrieven van 24 mei 2018 door de VNG en de UvW, en een gewenste spreiding van de regio’s over het land, heeft het kernteam 8 regio’s en 1 drinkwaterbedrijf geselecteerd. 

78
betrokkenen
8
regio's
2
drinkwaterbedrijven